Aktualna razstava

Urban Rode – Glasba in slika

 

Urban Rode se ukvarja z digitalno ilustracijo v programu za bitno in rastersko

urejanje – Photoshop. Prvotno se je z risanjem začel ukvarjati zaradi želje po

ustvarjanju animacij, kar pa je kaj kmalu izpodrinila strast do ilustracije oziroma digitalnega slikarstva.

Njegove dela so na meji med fantastiko in surrealizmom. Cilj ilustracij je

ustvarjanje zgodb in nadrealnih svetov skozi svojevrstno, bogato in

premišljeno simboliko, ki spaja raznovrtsne elemente in motive, za katere avtor

črpa navdih iz različnih kultur, žanrov in zgodovinskih obdobij. V procesu

ustvarjanja ima posebno vlogo tudi glasba, s pomočjo katere avtor konceptualno zasnuje svoja dela.

Tokratna razstava vsebuje izbor relativno »novih« del, ki so nastala v zadnjih

dveh letih. Vse slike so tematsko nepovezane, z izjemo serije štirih slik, ki se

ukvarjajo s subverzivnim preoblikovnjem ustaljene likovne ikonografije

različnih glasbenih žanrov. Če vas katerokoli njegovo delo popelje v drug svet

in spodbudi vašo domišljijo, potem so njegova dela izpolnila svoje poslanstvo.